Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016