Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức