Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2016