Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại TT Y tế huyện