Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn sáng tạo & phát triển bền vững (CCS) tuyển dụng 11.2016