Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel tuyển 20 kỹ sư phát triển phần mềm