Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Tâm Hợp Tác Trí Tuệ Việt Nam (VICC) Tuyển Quản lý Truyền Thông & Gây Quỹ Và Thực Tập Sinh Gây Quỹ