Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Tâm Anh Ngữ YES KIDS Tuyển Tư Vấn Viên, Chuyên Viên Content Marketing, Biên Tập Video 2017 (HN)