Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trong CV của bạn cần có gì?