Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cần tuyển 100 Kỹ sư Điện tử viễn thông