Tổng công ty hàng không Việt Nam – Thông Báo tổ chức các Đợt tuyển dụng Tiếp viên năm 2016-2017