Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na-Uy (NPA) Tuyển Dụng Cán Bộ Dự Án Đầu Năm 2017 (HN)