Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na-uy Norwegian People’s Aid - NPA Tuyển Cán Bộ Tài Chính 2016