Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam - World Vision Vietnam tuyển cán bộ dự án EVAC (Yên Bái)