Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ Chức Aseanite Tìm Kiếm Đại Sứ Năm 2017 (Toàn Quốc)