Thông tin tuyển dụng từ PNJ - Các vị trí thực tập và nhân viên chính thức tháng 12.2016 (HCM)