The KAfe Tuyển Dụng Nhân Viên Phục Vụ Bàn, Thu Ngân (Fulltime/ Parttime) 2017 - HN