Thế giới di động mở đợt tuyển dụng cuối năm với gần 1000 chỉ tiêu trên nhiều tỉnh thành