Tập Đoàn Daikin Việt Nam Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Tháng 8/2016