SONY ELECTRONICS VIETNAM cần tuyển nhân viên tư vấn bán hàng (PG, PB)