Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ