Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng cho Trung tâm Y tế dự phòng