Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ vào làm việc tại các cơ sở y tế 2 tuyến tỉnh, huyện