Sở Y tế Hà Nam thông báo xét tuyển viên chức là bác sĩ, dược sĩ đại học