Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2016