Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2016