Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch thi tuyển giáo viên của UBND TP.Bắc Ninh năm 2016