Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch thi tuyển giáo viên của UBND huyện Tiên Du năm 2016