Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch thi tuyển giáo viên của UBND huyện Lương Tài năm 2016