Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Nội vụ Thanh Hóa thông báo một số nội dung về thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2016