Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức trong tỉnh về Sở năm 2016