Phòng GDĐT quận Bình Tân, TP.HCM thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm học 2016–2017 (đợt 2)