Nội thất Hòa Phát thông báo tuyển nhân viên Phòng bán hàng