Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những quy tắc đánh trọng âm “Nằm lòng” nếu muốn nói tiếng Anh hay