Nhà hàng Sáu Bảnh tuyển: Quản lý, Tổ Trưởng, Thu ngân, Lễ tân, Phục vụ, PR