Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà hàng Nhật Bản Hotaru tuyển đầu bếp, phó bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ bàn