Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người chọn nghề hay nghề chọn người?