Ngày Hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không của Vietjet Air tháng 11,12.2016