Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân hàng Vietinbank thông báo tuyển dụng cán bộ Ban Thư ký Hội đồng Quản trị – Trụ sở chính