Ngân hàng Vietcombank thông báo tuyển dụng Cán bộ-Chuyên viên khách hàng (Chuyên viên khách hàng)