Ngân hàng VIB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Kế toán