Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Monkey Junior Tuyển Cộng Tác Viên Tiếng Pháp/ Tây Ban Nha 2017 (HN)