Lotte.vn tuyển dụng Thực tập phòng Kinh doanh và Mua hàng