Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội (HANIFF) Tuyển 150 Tình Nguyện Viên Có Hỗ Trợ Phí Sinh Hoạt 2016