Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức