Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm cách nào để có một trí nhớ tốt hơn mọi người?