Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không nên “kén cá chọn canh” trong thời buổi xin việc khó như hiện nay