Khối vận hành ngân hàng VPbank tuyển dụng tháng 11.2016