Hơn 900 việc làm mới cho người lao động tại Phiên giao dịch việc làm đầu xuân