Hệ thống thông tin FPT tuyển dụng 100 nhân sự cho dự án Core Banking - Vietcombank 2016